مشاوره هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، تکنولوژی جدیدی است که میتواند الگوهای موجود در اطلاعات را بیابد. از نتایج به دست آمده، میتوان در مدیریت صنایع مختلف  مانند صنایع امنیتی، بهداشت و درمان، و تجارت استفاده کرد. شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز، با تمرکز بر مشاوره هوش مصنوعی، ارائه راهکارهای مرتبط، قبول و انجام پروژه های هوش مصنوعی، خدمات ارزشمندی در این زمینه ارائه میدهد.

مشاوره هوش مصنوعی

چرا باید از هوش مصنوعی استفاده کرد؟

بیش از 98 درصد از مدیران اعتقاد دارند، امروزه، بدون استفاده از هوش مصنوعی، رشد و ترقی ممکن نیست.استفاده از راهکارها و ویژگی های هوش مصنوعی، در سازمان ها و کسب و کارها، پیشرفت و توسعه را تسریع میکند. از مزایای دیگر استفاده از این فناوری، افزایش نوآوری و تولید است. 

راهکارهای شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز

با تلفیق سخت افزارهای برتر و نرم افزارهای پیشرو، شرکت گیتی افروز، راهکارهایی بروز برای مخاطبان خود عرضه میکند.

خدمات شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز در زمینه هوش مصنوعی

با خدمات ارائه شده تمام سازمان یا کسب و کاری میتوانند از مزایای این تکنولوژی برتر استفاده کنند.

شرکت دانش‌بنیان فناوران گیتی افروز، همراه تیم متخصص و مجرب خود در ایران و کشورهای همسایه در حوزه هوش مصنوعی، شبکه‌های بلاک چین و آنالیز اطلاعات به‌صورت تخصصی مشغول به فعالیت است. این شرکت با ارائه خدمات، نرم افزارها و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به رشد و شکوفایی صنایع کمک میکند. هدف اصلی شرکت گیتی افروز، توسعه کاربرد هوش مصنوعی در تمام صنایع کشور است. هم اکنون تمرکز عمده این شرکت بر روی نرم افزارهای سلامت هوشمند میباشد. این نرم افزارها درصدد اند که نظام بهداشت و سلامت را ارتقا دهند؛ و کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و پزشکی را بهبود بخشند.