نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی

نظام سلامت از بنیادی‌ترین صنایع موجود در یک کشور است؛ اما به دلیل چالش‌های موجود در رابطه با هزینه‌ها، کیفیت خدمات و سود دهی، با مشکلاتی روبرو است. برای حل این مسائل، مدیران نظام سلامت در سراسر جهان، به استفاده از نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی روی آورده‌اند. در سایه ویژگی‌های این نرم‌افزار جدید، فرایند تصمیم‌گیری، تشخیص پزشکی، مراقبت و ثبت اطلاعات تسهیل شده، هزینه‌ها کاهش یافته و خطاهای انسانی به حداقل می‌رسد.

بااین‌حال، اجرا و پیاده‌سازی هوش مصنوعی در سلامت، با راهکارهای فعلی، چالش‌های مخصوص خود را دارد که باعث می‌شود درصد موفقیت این راهکارها کاهش یابد. تلفیق هوش مصنوعی با ابزارهای موجود، اعمال تغییرات در روند کاری فعلی از جمله این مشکلات هستند.

شرکت دانش‌بنیان گیتی افروز، بزرگ‌ترین شرکت در زمینه اجرا و پیاده‌سازی راهکارهای هوش مصنوعی در سلامت، با علم بر این مشکلات، نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی گیتا را طراحی و توسعه داده‌ است. در طراحی این نرم‌افزار، متخصصان این شرکت، با ارائه راهکارهایی برای حل مسائل موجود در نرم‌افزارهای سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی فعلی، استفاده از این فناوری را گسترده‌تر، کارآمدتر و آسان‌تر کرده اند.

چالش‌های موجود در تلفیق هوش مصنوعی در سیستم نظام سلامت

 • تلفیق هوش مصنوعی با ابزارهای هوشمند تجاری و روند فعلی کار
 • به کارگیری متخصصان هوش مصنوعی در سازمان‌ها به دلیل کندی و پرهزینه بودن آموزش علوم داده و مهارت‌های لازم
 • ناممکن بودن بررسی و نشان دادن تاثیرات مثبت هوش مصنوعی به دلیل استفاده از مدل‌سازی «جعبه سیاه» در نرم‌افزارهای هوش مصنوعی فعلی

راهکارهای نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی گیتا

نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی گیتا راهی هوشمندانه برای تسهیل استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت است.

سطوح پنچ گانه نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی گیتا

نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی
نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی

تلفیق تکنیک های هوش مصنوعی با ابزار های آنالیتیکس موجود و ابزارهای هوشمند تجاری مانند Qlik, PowerBI, Tableau, Leading Wisely

سوالات محتمل

نرخ بازگشت پذیری قبلی موسسه درمانی چه بود و چه آینده ای را در پیش دارد؟
چقدر طول میکشد تا تاثیر هوش مصنوعی را بر سیستم مشاهده کرد؟

امکانات ارائه شده

 • کنترل فرایندی آماری
 • سری زمانی مجزا
 • ردیابی
 • پیش بینی
 • نمودار خوشه ای چند بعدی سری های زمانی

نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی

سوالات محتمل

 • کدام یک از بیماران مجددا به موسسه درمانی مراجعه خواهند کرد؟
 • کدام یک از بیماران چکاپ های بعد از مرخص شدن از بیمارستان را انجام نخواهند داد؟
 • کدام مدل پیش بینی برای موسسه مناسب است؟

امکانات ارائه شده

 • صد ها مدل پیش ساخته
 • توسعه مدل های اختصاصی برای مشتریان
نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی

سوالات محتمل

 • چه زمانی باید مدلهای پیش بینی انتخابی را پیاده سازی و اجرا کرد؟
 • یا مدل پیش بینی نرخ بازگشت پذیری بیماران قابل اطمینان است؟

امکانات ارائه شده

 • درک مدل های کنشی، عملیاتی و محتوا محور
نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی

سوالات محتمل

 • آیا نرخ بازگشت پذیری موسسه درمانی در یک بازه زمانی یا در برابر رقبا بهتر شده است؟
 • آیا رتبه بیمارستان در طی زمان بالا رفته است؟
 • رتبه بیمارستان در مقایسه با سایر بیمارستان ها چقدر بالاتر یا پایین تر است؟

امکانات ارائه شده

 • مدل سازی آماری
 • آنالیز دقیق و جزئی
نرم افزار سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی

سوالات محتمل

 • موسسه درمانی در آینده چقدر پیشرفت خواهد کرد؟
 • چگونه میتوان بعد از ترخیص با بیماران تعامل موثر برقرار کرد؟

امکانات ارائه شده

 • حل مشکلات موجود
 • طراحی آموزشی جهت استفاده بهینه از نرم افزار هوش مصنوعی
 • شبیه سازی شرایط آینده