توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین

در عصر حاضر، فناوری بلاکچین، به دلیل ممکن ساختن انجام معاملات با امنیت بالا و سرعت زیاد در سراسر جهان، جای خود را در صنایع مختلف باز کرده است. یکی از صنایعی که در جهان به استفاده از بلاک چین روی آورده، صنعت دارو میباشد. توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین، پاسخی برای چالش های پیش روی این صنعت است. بهینه سازی مدیریت مدارک پزشکی و زنجیره تامین دارو از جمله مزایای بیشماری است که  استفاده از بلاک چین به دنبال دارد. 

شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز، توسعه دهنده پیشگام راهکار های مبتنی بر بلاکچین، با درک کامل چالش های موجود در صنعت داروی کشور و بررسی نیازهای آن، به ارائه خدمات گسترده مبتنی بر بلاک چین در صنعت دارویی میپردازد. 

چالش های موجود در صنعت دارو

توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین
 • پیچیدگی فرایند مدیریت مدارک پزشکی
 • ناکارآمدی زنجیره تامین دارو
 • اطلاعات نادرست یا ناقص در مدارک پزشکی
 • جستجو و دسترسی ناکارآمد به مدارک پزشکی مورد نیاز
 • ناممکن بود شناسایی بیماران با نیاز دارویی اورژانسی 
 • ناممکن یا دشوار بودن شناسایی داروهای جعلی در بازار
 • وجود چندین سهامدار در زنجیره تامین دارو
 • شفافیت ناکافی در زمینه تحقیقات بالینی و آزمایش های دارویی

مزایای توسعه صنعت دارو بر بستر بلاکچین

بهینه سازی و نظارت بر انبارداری

توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین

یکی از چالش های پیش روی صنعت دارو در کشور، نبود ارتباط روشن میان شرکت های داروسازی و داروخانه هاست. با استفاده از سیستم های مبتنی بر بلاکچین، تولیدکنندگان می توانند بر محصولات انبارهای دارویی نظارت داشته باشند و از این طریق، نیازهای و خواسته های انبارها را پیش بینی نموده و داروهای اورژانسی مورد نیاز را به سرعت تهیه نمایند. به علاوه، این مهم، واسطه ها را از زنجیره تامین حذف کرده و سرعت و عملکرد زنجیره تامین را بهبود میبخشد. 

امنیت دارو

توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین

نوع مواد اولیه، کارخانه و نحوه ساخت دارو، از فاکتورهای مهم در بحث امنیت داروست. در سیستم فعلی موجود، امکان رهگیری دارو از مواد اولیه تا مرحله تولید و مصرف آن امری غیر ممکن است. با ورود بلاک چین به صنعت دارویی، امکان رهگیری دارو از اولین مراحل تهیه تا مرحله آخر خرید دارو فراهم شده است. با این امر، شفافیت بهبود یافته و نظارت دقیق بر زنجیره تامین دارو ممکن میشود. 

ایمنی دارویی جامعه و بهبود آگاهی مصرف کنندگان

توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین

با توسعه صنعت دارو در بستر بلاک چین، با رهگیری و نظارت بر اسناد پزشکی بیماران و ردیابی مصرف کنندگان،  امکان آگاهی بخشی به بیماران بهتر میشود. به علاوه، شرکت های دارویی می توانند در صورت لزوم  و وجود هر گونه مشکل، تمام محصولات خود را از بازار فراخوانی نمایند. 

شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز، شرکت پیشگام در زمینه بلاکچین، با درک نیازها، خواسته ها و چالش های پیش روی نظام سلامت و صنعت دارویی کشور، نرم افزارها سلامت مبتنی بر بلاکچین و راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر بلاکچین را به مخاطبان خود عرضه میکند، و از این طریق، رشد این صنعت را تضمین می نماید. 

مزایای توسعه صنعت دارو بر بستر بلاک چین از خدمات گیتی افروز

 • بهره گیری از توسعه دهندگان مجرب
 • امنیت اطلاعات صد در صدی
 • تضمین کیفیت و رضایت مشتری